Od lewej widoczne: Janina Prystorowa, Wanda Piłsudska, Aleksandra Piłsudska, Miedzińska, Maria Głuchowska, Jadwiga Piłsudska.

Fotografia z lat 1931-1933 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.