Fotografia wykonana przed 1939 rokiem.

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons, Centralne Archiwum Wojskowe.