Fotografia Jerzego Troszczyńskoego z 1968 roku ze zbiorów Fototeki FINA.