Marszałek Edward Rydz-Śmigły (drugi z lewej) podczas zwiedzania wykopalisk na terenie osady kultury łużyckiej. Widoczni towarzyszący mu wojskowi i archeolog Zdzisław Rajewski (w jasnej koszuli).