Marszałek Józef Piłsudski dekoruje jednego z weteranów.