Losowanie stron przed meczem. Stoją od lewej: Józef Ziemian (Legia), sędzia Kazimierz Wardęszkiewicz, Leon Sperling (Cracovia).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.