Obraz olejny z lat 1890-1894 ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu wystawiony w Galerii Rogalińskiej.