Obserwatorzy mistrzostw na trybunie. Widoczni od prawej: wicemarszałek sejmu Karol Polakiewicz, marszałek sejmu Kazimierz Świtalski, ambasador Francji w Polsce Jules Laroche, pułkownik Jan Głogowski.

Fotografia Jana Binka ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.