Minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski przed Pałacem Targowym (x). Widoczni m.in.: dyrektor Instytutu Badań Koniunktur Gospodarczych i Cen Edward Lipiński (2), dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich Mieczysław Krzyżankiewicz (5), osobisty sekretarz ministra przemysłu i handlu Eugeniusza Kwiatkowskiego Barański (4), dyrektor Departamentu Przemysłowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu Julian Dąbrowski (3), prezydent Poznania Cyryl Ratajski (1).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.