Obraz anonimowego malarza z 1709 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikiemdia Commons.