Fotografia z 1929 roku wykonana przez Henriego Manuela