Z przodu wysunięty prezydent RP Władysław Raczkiewicz. W pierwszym rzędzie od lewej: gen. Kazimierz Sosnkowski, wicepremier Jan Kwapiński. W drugim rzędzie od lewej: gen. Mateusz Iżycki, gen. Stefan Dembiński. Widoczny także m.in.: gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz.

Fotografia Czesława Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.