Fotografia Wiktora Nowickiego wykonana w latach 1930-1937.