Od lewej: major Alfons Kotowski "Okoń" (dowódca baonu "Pięść"), płk. Kazimierz Iranek-Osmecki "Makary" i Stanisław Jankowski "Agaton".

Fotografia Stefana Bałuka.  Źródło: Wikimedia Commons, PD.