Okładka mazurka (utworu muzycznego) wydanego w 1883 roku w Warszawie przez G. Sennewalda.