Obraz olejny z 1891 r.  Żródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.