Fotografia Mieczysława Biłażewskiego-Bila z roku 1935 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.