Nowopowołani senatorowie na audiencji u prezydenta RP Ignacego Mościckiego . Widoczni od lewej : ksiądz Ferdynand Machay , Helena Sujkowska , Bogusław Miedziński , Ignacy Mościcki , generał Aleksander Osiński .

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.