Na trybunie honorowej stoją m.in.: premier Piotr Jaroszewicz (3. z lewej ), I sekretarz KC PZPR Edward Gierek (4. z lewej), przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński (6. z lewej), wicepremier Mieczysław Jagielski (10. z lewej), marszałek Stanisław Gucwa (12. z lewej).

Fotografia Grażyny Rutkowskiej ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.