Fragment defilady - 75 mm armaty polowe Schneider wz. 1897 z przodkami. Na trybunie widoczni od prawej: 1. Sergiusz Zahorski, 2. Roger Raczyński, 3. generał Stanisław Taczak, 4. Erwin Więckowski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.