Członkowie senatu i sejmu podczas defilady. Widoczni m.in.: komisarz Rządu na miasto stołeczne Warszawę Władysław Jaroszewicz (I rząd 2. z prawej), minister rolnictwa i dóbr państwowych Karol Niezabytowski (I rząd 4. z prawej), minister skarbu Gabriel Czechowicz (I rząd 5. z prawej), minister sprawiedliwości Aleksander Meysztowicz (I rząd 6. z prawej), Eugeniusz Kwiatkowski (I rząd 7. z prawej), minister pracy i opieki społecznej Stanisław Jurkiewicz (I rząd 8 z prawej), minister komunikacji Paweł Romocki (na lewo za S. Jurkiewiczem), minister reform rolnych Witold Staniewicz (stoi na lewo od nierozpoznanej kobiety z dziećmi), minister spraw wewnętrznych, gen. Felicjan Sławoj Składkowski (I rząd 2. z lewej), wicepremier Kazimierz Bartel (I rząd 3. z lewej, w cylindrze, w okularach), Stanisław Car (na prawo za K. Bartlem, w cylindrze).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.