Przemówienie generała Edwarda Śmigłego-Rydza (stoi przy mikrofonie) po mszy polowej. Stoją od prawej: adiutant generała E. Śmigłego-Rydza rotmistrz Edward Mańkowski, pułkownik Leon Strzelecki, wojewoda śląski Michał Grażyński, generał Józef Zając.

Fotografię wykonał Czesław Datka.