Uczestnicy uroczystości na trybunie ustawionej przed gmachem Teatru Miejskiego w oczekiwaniu na defiladę. Siedzą od prawej: wojewoda śląski Michał Grażyński, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, generał Edward Śmigły-Rydz, biskup polowy WP Józef Gawlina, marszałek Sejmu Śląskiego Karol Grzesik. Stoją w pierwszym rzędzie od prawej: generał Józef Zając, pułkownik Jan Sadowski.

Fotografia Czesława Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.