Prezydent RP Ignacy Mościcki (w kapeluszu) w drodze do obozu. Widoczny także m.in.: Komendantka Naczelna Przysposobienia Wojskowego Kobiet Maria Wittek (1. z lewej), wojewoda śląski Michał Grażyński (1. z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.