Przemawia prezydent Krakowa Karol Rolle. W drzwiach widoczny poseł Bolesław Pochmarski. Napis na tablicy brzmi: "W tym domu mieszkał w r. 1910-1914 Józef Piłsudski".

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.