Prezydent Bronisław Komorowski w trakcie przemówienia. Po prawej stoi Władysław Bartoszewski.

Fotografia Pawła Kalisza ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.