Prezydent RP Bronisław Komorowski i Władysław Bartoszewski stoją przy tablicy. Wartę honorową pełnią żołnierze Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej.

Fotografia Pawła Kulisza ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.