Obraz olejny z 1877 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.