Fortografia grupowa uczestników uroczystości. Widoczni m.in.: premier Kazimierz Świtalski (w środku w spodniach w paski), minister Eugieniusz Kwiatkowski (dziewiąty z lewej w pierwszym rzędzie), minister Karol Niezabytowski (szósty z prawej w pierwszym rzędzie), minister Karol Bertoni, dyrektor Jerzy Paciorkowski, wicewojewoda Zygmunt Gronziewicz, prezydent Cyryl Ratajski (piąty z prawej w pierwszym rzędzie), dyrektor Stanisław Wachowiak (ósmy z lewej w pierwszym rzędzie), prezes Seweryn Samulski, dyrektor Leon Szczurkiewicz (drugi z lewej w pierwszym rzędzie), architekt Stefan Sawicki.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.