Stoją od lewej: Juliusz Kaden-Bandrowski, Wilhelm Wilk-Wyrwiński, Michał Żymierski, NN.

Fotografia z lat 1914-1917 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.