Siedzą od prawej: mjr Tadeusz Komorowski, gen. Juliusz Rómmel, stoją: por. Aleksander Sitek (1. z lewej), por. Janusz Kapuściński (2. z lewej), por. Karol Rudnicki (3. z prawej).

Fot. Narcyz Witczak-Witaczyński. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.