Fotografia wykonana w czasie wizyty pary królewskiej Afganistanu w warszawskim ratuszu. Widoczni m.in.: prezydent RP Ignacy Mościcki (drugi z lewej w pierwszym rzędzie), żona prezydenta RP Michalina Mościcka (trzecia z lewej), król Afganistanu Amanullah Khan (trzeci z lewej w pierwszym rzędzie), żona króla Afganistanu Surija (druga z lewej), siostra królowej Afganistanu (pierwsza z lewej), prezydent miasta stołecznego Warszawy Zygmunt Słomiński (drugi z prawej w pierwszym rzędzie), prezes Rady Miejskiej Rajmund Jaworski (pierwszy z prawej), wiceprezes Rady Miejskiej Wilczyński (drugi z prawej), generał Kazimierz Sosnkowski (z prawej za królem Afganistanu), komisarz rządu m. st. Warszawy Władysław Jaroszewicz (za Michaliną Mościcką), płk Sergiusz Zahorski (z prawej obok Michaliny Mościckiej) i generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski (w drugim rzędzie drugi z prawej).

Fotografia wykonana w dniach 29.04-1.05.1929 r.  ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.