Fotografia grupowa uczestników śniadania wydanego przez wiceministra spraw zagranicznych Alfreda Wysockiego na cześć ministra rolnictwa Belgii Henri'ego Baelsa. Od lewej siedzą: minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski, minister rolnictwa Belgii Henri Baels, pani Maria Wysocka, minister rolnictwa Leon Janta-Połczyński, minister reform rolnych Witold Staniewicz. Od lewej stoją: radca Henryk Sokolnicki, radca handlowy Poselstwa RP w Belgii Leon Litwiński, dyplomata Józef Lipski, radca Poselstwa Belgii w Polsce R. Tilmont, prezes Polsko-Belgijskiej Izby Handlowej Antoni Wieniawski, prezes Związku Izb i Organizacji Rolniczych Polski Kazimierz Fudakowski, wiceminister spraw zagranicznych Alfred Wysocki, radca Żukotyński (piąty z prawej), dyrektor Departamentu Ministerstwa Rolnictwa Adam Rose (czwarty z prawej), prezes Syndykatu Dziennikarzy Warszawskich Zdzisław Dębicki, szef Biura Ekonomicznego Prezesa Rady Ministrów Tadeusz Lechnicki (pierwszy z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.