Oficerowie polscy i niemieccy. Widoczni m.in.: kapitan Marian Kukiel (4. z lewej w 1. rzędzie- osoby siedzące), pułkownik Edward Rydz-Śmigły (7. z lewej w 1. rzędzie),por. Bolesław Długoszowski-Wieniawa (8. z lewej w 1. rzędzie), kapitan Leopold Kula-Lis (6. z lewej w 2. rzędzie od dołu), rotmistrz Gustaw Dreszer-Orlicz (10. z lewej w 2. rzędzie), kapitan Tadeusz Piskor (13. z lewej w 2. rzędzie), ppor. Aleksander Rutkowski (6. z prawej w 2. rzędzie), por. Wilhelm Wilk-Wyrwiński (11. z lewej w 3. rzędzie), ppor. Stanisław Towarnicki (13. z lewej w 3. rzędzie), por. Edward Zinth-Rzecki (19 z lewej w 3. rzędzie), ppor. Leon Szuszkowski-Protosewicz (18. z lewej w 3. rzędzie).