Uczestnicy zjazdu. Widoczni m.in.: Czesław Michałowski (siedzi 2. z lewej), Kazimierz Rudnicki, minister sprawiedliwości Aleksander Meysztowicz (siedzi 6. z prawej), Stefan Sieczkowski (siedzi 4. z prawej), Mieczysław Świątkowski (siedzi 3. z prawej), Stanisław Warmski, Stanisław Batycki, Stefan Lisowski, Kazimierz Izdebski, Józef Skolimowski, Józef Moldenhawer, Aleksander Rasp, Antoni Lewandowski (siedzi 1. z lewej), Zbigniew Piernikarski, Tadeusz Malina, Stefan Kuczyński, Lucjan Bekerman, Tadeusz Marecki, Stanisław Małkowski, Lucjan Jaxa-Maleszewski, Lucjan Bekerman, Stanisław Czerwiński.