Książka wydana w Rzymie przez K. Breitera w 1945 r.