Nina Grudzińska i Janina Sokołowska w jednej ze scen operetki.

Fotografia wykonana przez zakład Foto Forbert ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.