Opublikowany w "De Sepulchris Insignibus Exterorum Patavii Jacentium" - dodatku do dzieła Bernardina Scardeoniusa "De Antiquitate Urbis Patavii et claris civibus Patavinis, Libri Tres, in quindecim Classes distincti" (Bazylea 1560, s.404 - jest to zatem najstarsza znana dziś publikacja drukiem jakiegokolwiek dzieła Kochanowskiego).

skan zaczerpnięty z www.europeana.eu

 

Tłumaczenie polskie Władysława Syrokomli (Rymy łacińskie Jana Kochanowskiego, Wilno 1851, s.68, pisownia uwspółcześniona):

 

Tutaj grób Kretkowskiemu, tu port jego nawie,

Gdy wszystką niemal ziemię zwędrował ciekawie –

Niezmordowany pielgrzym, ciekawy, ochoczy,

Był gdzie Dniestr szumnie pędzi, gdzie się Ganges toczy,

Widział Istr dwuimienny, Ren i Tagus sławny,

Oglądał przy źródlisku Nil siedmiorękawny. –

Dziś poszedł w wieczny Olimp – i z tamtej wyszyni

Patrząc sobie na ziemię krotochwile czyni.