Prezydium. Siedzą od lewej: dyrektor Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie doktor Gustaw Szulc, generał Stanisław Rouppert, generał Gustaw Orlicz-Dreszer, profesor Julian Szymański, profesor Stanisław Głąbiński, doktor Witold Chodźko.

Fotografia Jana Binka.