Widok ogólny sali sejmowej. W ławach rządowych siedzą ministrowie, w pierwszym rzędzie: minister sprawiedliwości Aleksander Meysztowicz, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Gustaw Dobrucki, w drugim rzędzie: minister pracy i opieki społecznej Stanisław Jurkiewicz, minister robót publicznych Jędrzej Moraczewski, minister reform rolnych Witold Staniewicz, minister spraw zagranicznych August Zaleski, w trzecim rzędzie: minister rolnictwa i dóbr państwowych Karol Niezabytowski.