Wśród uczestników uroczystości otwarcia widoczni m.in.: wojewoda śląski Michał Grażyński (3 z lewej), gen. Wróblewski (3 z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.