Prezydent RP Ignacy Mościcki wychodzi z kościoła po nabożeństwie, przed otwarciem wystawy. Widoczni m.in.: prezydent RP Ignacy Mościcki, adiutanci prezydenta RP z lewej kapitan Józef Hartman, z prawej kapitan Marynarki Wojennej RP Stefan Kryński, proboszcz parafii w Liskowie ks. prałat Wacław Bliziński.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.