Powitanie gości. Widoczni na pierwszy planie m.in.: prezydent RP Ignacy Mościcki (3. z lewej), za prezydentem RP premier gen. Felicjan Sławoj Składkowski (2. z lewej), ks. prałat Wacław Bliziński (1. z prawej), biskup włocławski Karol ks. Mieczysław Radoński.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.