Obiad uczestników uroczystości. Widoczni od prawej strony m.in.: premier Sławoj Felicjan Składkowski (1), wojewoda łódzki Aleksander Hauke-Nowak (2). Z lewej strony widoczni m.in.: żona premiera Składkowskiego Germaine (3), senator generał Andrzej Galica (4), ks. prałat Wacław Bliziński (5).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.