Ks. prałat Wacław Bliziński odznaczony przez prezydenta RP Ignacego Mościckiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.