Widoczni m.in.: kustosz Muzeum Przemysłowego w Krakowie Kazimierz Witkiewicz (z prawej), członek Rady Miejskiej Krakowa Julian Nowak (6. z prawej), poseł Tadeusz Dyboski, sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie Artur Schroeder (2. z lewej), artysta malarz Kazimierz Sichulski, artysta malarz Stanislaw Popławski (7. z lewej), artysta malarz Alfons Karpiński (6. z lewej), artysta malarz Wojciech Weiss (5. z lewej), historyk sztuki Leonard Lepszy (3. z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.