Drzeworyt Alfreda Feliksa Sotera Karmańskiego, opublikowany w 1868 roku w "Tygodniku Ilustrowanym", nr 36,  s. 116.