Członkowie gabinetu po posiedzeniu. Widoczni od lewej: minister rolnictwa Leon Janta-Połczyński, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Sławomir Czerwiński, minister reform rolnych Leon Kozłowski, minister sprawiedliwości Czesław Michałowski, wicepremier Bronisław Pieracki, minister poczt i telegrafów Ignacy Boerner.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.