Msza polowa w koszarach 6 Pułku Artylerii Lekkiej. W pierwszym rzędzie od prawej widoczni generałowie brygady: Stanisław Bernard Mond, Jerzy Aleksander Narbut-Łuczyński, Stanisław Burhardt-Bukacki oraz ppłk Felicjan Madeyski (siedzi w 2. rzędzie 1. z prawej) i starosta krakowski Władysław Wnęk (siedzi w 2. rzędzie 4. z prawej). Na pierwszym planie 100 mm haubica wz. 1914/19.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.