Rycina opublikowana w 1887 roku w "Tygodniku Illustrowanym" T. 10, nr 255,  str. 325. 

Źródło kopii cyfrowej: cyfrowemazowsze.pl.